voor organisaties

Met Ownpower helpen we organisaties, leiders en teams succesvol zijn bij blijvende cultuurverandering. We supporten ze bij het relevant zijn/blijven, zowel voor hun klanten als voor hun medewerkers.

Daarbij maken we gebruik van de potentie die al aanwezig is in de organisatie. Ons succes zit onder andere in de directe toepasbaarheid van wat we doen, geen plannen maken maar realisatie door training en coaching. Ook helpt het dat we op mindset niveau werken en niet op gedragsniveau, dat maakt verandering duurzaam. En we focussen op wat de toekomst vraagt en laten primair de leiders daarmee verbinden, immers als de leiders beweging maken, veranderen naast cultuur ook structuren en zien collega’s direct de beweging plaatsvinden. Dat stimuleert.

Zie voor meer info ownpower.nl