Spiral Dynamics

fotoSystemen herkennen volgens Spiral Dynamics

Spiral Dynamics geeft 8 waardensystemen weer, waardensystemen die na jarenlang onderzoek door de heer Graves gedefinieerd zijn. Waarden die denken, voelen en handelen bepalen. En die leiden tot dynamiek en patronen in organisaties.

Het laat ons focussen op het basale niveau van organisaties, niet op symptoomniveau. De waardensystemen zijn een antwoord op ontwikkelingen in de omgeving, kennen toenemende complexiteit en wisselen van nadruk op individu of collectief. Zodra in een organisatie meer dan 3 waardensystemen (fasen)tegelijk actief zijn, ervaren we onrust en disbalans: uitnodiging aan een organisatie om gericht door te ontwikkelen en fasen die niet meer bijdragen, te transformeren.

Het boek Spiral Dynamics, van de heren Beck en Cowan, geeft een volledig en diepgaand zicht op de waardensystemen en hun kenmerken. Ook het boek Verborgen Orde van Paul Huguenin & Harrie van Gestel geeft veel toegankelijke informatie over de systemen en hun eigenschappen.

Zicht op deze waardensystemen helpt om, vaak ingesleten, patronen te herkennen en te doorbreken. Neem voor meer informatie en toepassing hiervan in uw organisatie, contact op met Marjanke de Cock. Vraag ook naar de Spiral Dynamics matrix van Marjanke met daarin beknopt de 8 waardensystemen. De 8 waardensystemen zijn:

BEIGE: OVERLEVING (individu): eenvoudige zorg voor overleven en voortbestaan. Repeterende vervulling primaire levensbehoeften. Omgeving: natuurlijk, primitief, dierlijk

PAARS: RITUEEL EN GEBORGENHEID (collectief): zorg voor geborgenheid, verbondenheid, ‘erbij horen’, gewoonten en rituelen borgen de vertrouwdheid. Ondergeschiktheid aan de groep en groepsoudsten. Omgeving: onveilig, onheilspellend voor individu.

ROOD: MACHT EN COALITIE (individu): zorg voor eigen expressie en eigen territorium. Impulsief, snel, gericht op machtsverhoudingen. (wisselende) coalitievorming/vriendjes tbv positie. Omgeving: veilige basis, te veroveren territorium

BLAUW: STRUCTUUR EN ORDENING (collectief): zorg voor beheersbaarheid, ordening en regulering, loyaal aan afspraken, regels en formele hiërarchie. Gericht op rechtvaardigheid, juistheid en onjuistheid. Omgeving: ordelijk, grillige machtsstrijd beteugelend.

ORANJE: PRESTATIE EN COMPETITIE (individu): zorg voor (eigen) succes, expansie en resultaten. Calculerend, competitief, ‘scoren’, willen winnen. Gericht op kansen en uitdagingen, vooruitgang. Omgeving: overzichtelijk, vele kansen voor gewin.

GROEN: SOCIAAL EN CONSENSUS (collectief): zorg voor gezamenlijkheid en menselijkheid. Gelijk optrekken, ruimte voor ‘de mens’, betrokken. Gericht op prettig klimaat, consensus, samen doen. Omgeving: ongelijkheid tussen mensen is probleem.

GEEL: INTELLECTUEEL EN FUNCTIONEEL (individu): zorg voor begrip van complexiteit en flexibileit. Reflecterend, het totaal overzined, denken dan doen. Gericht op functionele oplossingen, niet-principieel. Omgeving: onbeheersbaar en complex.

TURKOOIS: HOLISTISCH EN INTEGRAAL (collectief): zorg voor gezamenlijk oplossen mondiale problemen. Onbaatzuchtig, sober, zichzelf wegcijferend. Gericht op de grote vraagstukken op wereldschaal. Omgeving: menselijk handelen bedreigt leefsysteem.

logo.marjanke de cock.rose:fnl